Aldersbestemmelse resultat 2020

I lenken under er resultatene fra aldersbestemmelsene av elg fra fellingsåret 2020. Det er aldersbestemt 31 elger. Av dette er det to hanndyr. Totalt på de tre årene er det aldersbestemt ca 60 ho dyr. Det er vedtatt i årsmøtet å videreføre ordningen.

Resultat 2020