Bestandsplan

Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde 2017–2020  (klikk på lenken for å åpne)

Lierne kommunes saksframstilling og vedtak: Søknad om godkjenning av Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde 2017–2020  (klikk på lenken for å åpne)

Det er viktig å lese begge dokumentene fordi kommunen godkjente bestandsplanen med en forutsetning.

I dokumentet Lierne kommunes saksframstilling og vedtak kan du lese om Lierne kommunes vurdering av tildelingsområdets måloppnåelse i den forrige bestandsplanen (2013–2016), og kommunens vurdering av den nye bestandsplanen (2017–2020).