Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte 2019 i Sørli tildelingsområde

Referat fra årsmøtet 2019 i Sørli tildelingsområde

Årsmøtevedtak – Fellingskvoter elg 2019 og 2020

Henstilling fra viltnemda i Lierne kommune

Kommentar til viltnemdas henstilling:

Viltnemda henstiller Sørli tildelingsområde til å øke tildelingen til 319 dyr. Etter at viltnemda kom med henstillingen, så har fjellstyrene meldt seg ut av Sørli tildelingsområde. Fjellstyrenes andel av 319 dyr skal derfor trekkes fra. Etter fratrekket blir viltnemdas henstilling ca. 246 dyr.