Rapportér skutt «skrapdyr»

Reglene om nedklassifisering av skutt elg til «skrapdyr» finner du her: Skrapdyrordningen i Sørli tildelingsområde. Skrapdyrgrensene er: kalv <40 kg, voksen okse <165 kg og voksen ku <150 kg. NB! På settogskutt.no (og sett-elgskjema) skal dyret føres opp med faktisk alder og kjønn, altså dyrets alder og kjønn før nedklassifiseringen. Skrapkalver skal også føres opp som skutt-elg på jaktlagets sett-elgskjema og slaktevektskjema, selv om de ikke skal gå på jaktlagets fellingskvote.