Hva er utmarkslag for elgjakt?

«Utmarkslag for elgjakt» er et internt begrep i Sørli tildelingsområde og er de administrative enhetene i Sørli tildelingsområde. Begrepet er innført for å å kunne skille mellom administrative enheter og jaktfelt som jaktrettshaverne avgrenser med hensyn til jaktutøvelsen. Tidligere ble begge disse kalt «jaktfelt», men på grunn av at arealene til disse to ikke alltid sammenfaller, vil benevnelsen «jaktfelt» på begge skape misforståelser.

Utmarkslag for elgjakt får tildelt egne fellingskvoter fra Sørli tildelingsområde og har møte- og stemmerett på Sørli tildelingsområdes årsmøte (med én representant hver). Utmarkslag for elgjakt kan bestå ev én enkelt grunneier eller flere samarbeidende grunneiere. Årsmøtet har vedtatt regler for utmarkslag for elgjakt.

Utmarkslag for elgjakt kan dele inn sitt geografiske område i flere «jaktfelt» med hensyn til jaktutøvelsen og kan ha så mange jaktlag som de selv ønsker innenfor sitt område. Videre kan utmarkslagene for elgjakt i Sørli tildelingsområde samarbeide seg i mellom om jaktutøvelsen.

Formaliseringsgraden til utmarkslagene for elgjakt varierer stort innenfor Sørli tildelingsområde. Noen har bare et uforpliktende og uformelt samarbeid om elgjakta, mens andre har fullverdige utmarkslag, med vedtekter, årsmøter osv.