Liste over utmarkslag for elgjakt

Godkjente utmarkslag for elgjakt i Sørli tildelingsområde per 21.3.2019. Arealene er oppdatert 21.3.2019.

Utmarkslag for elgjakt Kontaktperson Tellende elgareal i daa Kart Kontaktinfo
Tissvasskog Lars Jonar Lasen 16 832 Tissvasskog
Aunet kommuneskog Andreas Leistad 20 717 Aunet kommuneskog
Aunet privat Svein Arne Bjørkås 41 886 Aunet privat
Aspneset Toralf Aspnes 29 924 Aspneset
Totland Dag Arvid Totland 29 653 Totland
Devika-Mebygda Jørn Ove Totland 63 356 Devika- Mebygda
Mebygda østre Jonar Estil 33 211 Mebygda Østre
Berglia Tommy Åberg 33 603 Berglia
Inderdalen I Tor Arne Moen 28 352 Inderdalen I
Inderdalen II Gunnar Skjervold 8 178 Inderdalen II
Jule Leif Rui 25 806 Jule
Skogmo Sten Arne Skogmo 21 403 Skogmo
Linnes Andreas Leistad 18 349 Linnes
Endseth Tomas Granheim 25 333 Endseth
Juleshaug-Skåle Stig Leo Skåle 34 971 Juleshaug-Skåle
Midtre Skåle Jan-Erik Skåle 8 076 Midtre Skåle
Skåle-Østborg Kåre Totland 13 790 Skåle-Østborg
Sum   453 440