Liste over utmarkslag for elgjakt

Godkjente utmarkslag for elgjakt i Sørli tildelingsområde: se link til Lierne kommunes hjemmesider

Hjortevilt – Lierne kommune

 

 

Utmarkslag for elgjakt Kontaktperson
Tissvasskog Lars Jonar Lasen
Aunet kommuneskog Andreas Leistad
Aunet privat Svein Arne Bjørkås
Aspneset Toralf Aspnes
Totland Dag Arvid Totland
Devika-Mebygda Jørn Ove Totland
Mebygda østre Jonar Estil
Berglia Kjell Olav Bergli
Inderdalen I Lars Gjøran Lundemo
Inderdalen II Gunnar Skjervold
Jule Leif Rui
Skogmo Sten Arne Skogmo
Linnes Andreas Leistad
Endseth Roger Nordbakk
Juleshaug-Skåle Stig Leo Skåle
Midtre Skåle Jan-Erik Skåle
Skåle-Østborg Kåre Totland