Krav til utmarkslag for elgjakt

Sørli tildelingsområde er et vald (iht. Hjorteviltforskriften) med grunneiere og rettihetshavere som medlemmer. Grunneierne og rettighetshaverne i valdet er organisert i utmarkslag for elgjakt, som utgjør administrative enheter i Sørli tildelingsområde. Utmarkslag for elgjakt får bl.a. tildelt fellingskvoter fra styret, og har møte- og stemmerett på Sørli tildelingsområdes årsmøte (med én representant hver).

Årsmøtet i Sørli tildelingsområde har vedtatt interne regler som stiller krav til utmarkslag for elgjakt og definerer utmarkslag for elgjakts rettigheter og plikter i Sørli tildelingsområde.

Reglene finner du her: Krav til utmarkslag for elgjakt