Styret

Sørli tildelingsområde ledes av et styre på fire personer som velges fra fem områder: 1. Aunet/Tissvasskog, 2. Lenglingen, 3. Sørsida, 4. Undrumshaugen. Styret velges for to år om gangen. Styret:

  1. Svein Arne Bjørkås. Vara: Lars J. Larsen. Aunet/Tissvasskog.
  2. Toralf Aspnes. Vara: Dag Arvid Totland. Lenglingen
  3. Sten Arne Skogmo. Vara: Trygve Inderdal. Sørsida
  4. Kåre Totland. Vara: Stig Leo Skåle. Undrumshaugen

Styrets leder: Svein Arne Bjørkås, tlf.nr. 958 89 400, e-post: midtnmm@online.no.

Valdansvarlig representant: Ørjan Sundvik , tlf.nr. 95978017, e-post: sorlielg@gmail.com.

Sekretær: Ørjan Sundvik, tlf.nr. 959 78 017‬, e-post: sorlielg@gmail.com