Styret

Sørli tildelingsområde ledes av et styre på fire personer som velges fra fem områder: 1. Aunet/Tissvasskog, 2. Lenglingen, 3. Sørsida, 4. Undrumshaugen. Styret velges for to år om gangen. Styret:

  1. Svein Arne Bjørkås. Vara: Lars J. Larsen. Aunet/Tissvasskog.
  2. Håkon Totland. Vara: Dag Arvid Totland. Lenglingen
  3. Sten Arne Skogmo. Vara: Trygve Inderdal. Sørsida
  4. Kåre Totland. Vara: Stig Leo Skåle. Undrumshaugen

Styrets leder: Svein Arne Bjørkås, tlf.nr. 958 89 400, e-post: midtnmm@online.no.

Valdansvarlig representant: Tord Åberg, tlfn.nr. 900 48 479, e-post: tord@fjellstyrene.no.

Sekretær, kasserer og redaktør for nettstedet sorlielg.no: Tord Åberg.