Styret

Sørli tildelingsområde ledes av et styre på fem personer som velges fra fem valgkretser: 1. Aunet/Tissvasskog, 2. Lenglingen, 3. Sørsida, 4. Undrumshaugen og 5. Statsallmenningene. Styret velges for to år om gangen. Her er sittende styre:

  1. Svein Arne Bjørkås. Vara: Lars J. Larsen. Aunet/Tissvasskog valgkrets. 2016-2017.
  2. Håkon Totland. Vara: Dag Arvid Totland. Lenglingen valgkrets. 2016-2017.
  3. Joar Bergli. Vara: Trygve Inderdal. Sørsida valgkrets. 2017-2018.
  4. Kåre Totland. Vara: Stig Leo Skåle. Undrumshaugen valgkrets. 2017-2018.
  5. Tord Åberg. Vara: Nils Vidar Bratlandsmo. Statsallmenningene valgkrets. 2017-2018.

Styrets leder: Kåre Totland, tlf.nr. 979 57 476, e-post: kaaredt@online.no.

Valdansvarlig representant: Tord Åberg, tlfn.nr. 900 48 479, e-post: tord@fjellstyrene.no.

Sekretær for styret og redaktør for nettstedet sorlielg.no: Tord Åberg.