Rapportér vraket elg (fallvilt)

Noen ganger blir det skutt elg i elgjakta som kommunen godkjenner som fallvilt (eksempelvis sjuke dyr som ikke er egnet som menneskemat). Elg som kommunen har «vraket» og godkjent som fallvilt skal ikke gå på jaktlagets fellingskvote, og elgen skal derfor heller ikke føres opp som skutt-elg på jaktlagets sett-elgskjema/settogskutt.no (men de skal likevel føres opp som sett-elg). Kommunen fører egen (fellings)statistikk over fallvilt.