Fellingskvoter elg

Link til dokument for tildeling av kvoter fastsatt av årsmøtet

Tildeling 2022

 

Klikk på bildet for å få det større og lesbart!

Kvoter for 2021

Henstilling fra viltnemda i Lierne kommune

Kommentar til viltnemdas henstilling:

Viltnemda henstiller Sørli tildelingsområde til å øke tildelingen til 319 dyr. Etter at viltnemda kom med henstillingen, så har fjellstyrene meldt seg ut av Sørli tildelingsområde. Fjellstyrenes andel av 319 dyr skal derfor trekkes fra. Etter fratrekket blir viltnemdas henstilling ca. 246 dyr.