Fellingskvoter elg

Det ble i årsmøtet vedtatt tildeling ut til hvert jaktlag. Endringene er at det i år ikke tildeles 1,5 åringer. Det er også endringer i avskytingen av okser i STO

Tildelinger 2023.   Link til dokument for tildeling av kvoter fastsatt av årsmøtet