Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 ble holdt på Sørli samfunnshus tirsdag 14. mars, kl. 18.00. Etter at årsmøtet var avsluttet informerte lederen i viltnemda Arve Åness om slakteavfallsinnsamling i regi av Jakt i Lierne og om kommunens nye retningslinjer for ettersøk.

Årsmøtedokumenter 2017

Referat fra Årsmøtet 2017