Rapportér sett og skutt elg

Den enkleste måten å rapportere sett-elg, skutt elg og slaktevekter er å gjøre det elektronisk på nettstedet:

settogskutt.no

Hvis du likevel trenger papirskjema, kan du laste det ned her og skrive det ut på din egen skriver:

Sett-elgskjema

Slaktevektskjema elg

Instruks for utfylling av sett elg-skjema (og settogskutt.no) finner du i det nedlastbare sett-elgskjemaet ovenfor.

Slaktevekt er dyrets vekt uten innvoller, skinn, hode, blod og leggbein. Skuddskadet kjøtt regnes med. Dyret skal veies med ei vekt med minst 1 kg nøyaktighet og registreres i hele kg på settogskutt.no.

NB! Viktig om «Skrapdyr»: Sørli tildleingsområdes «skrapdyrordning» er bare en intern ordning i Sørli tildelingsområde. Når du rapporterer sett og skutt elg på settogskutt.no, skal du registere dyrets faktiske alder og slaktevekt. For å få dyret registrert som «skrapdyr», må du sende inn dokumentasjon på at dyret er godkjent som «skrapdyr» til sekretæren i Sørli tildelingsområde, som fører Sørli tildelingsområdes interne statistikk over «skrapdyr».

Rapporter skutt skrapdyr