Rapportering av sett og skutt elg 2015

Elgjakta nærmer seg raskt, og det er på tide å forberede seg til jakta. Her kommer litt informasjon om rapporteringsrutinene for sett-elg og skutt-elg denne høsten. Rapporteringsrutinene er detaljert beskrevet under «Sett & skutt» i hovedmenyen. Vi ber dere gjøre dere godt kjent med disse rutinene.

Her er en oppsummering av rapporteringsrutinene:

  1. Sett-elg, skutt-elg og slaktevekter bør føres online på settogskutt.no. Det digitale systemet er kjempeenkelt å bruke på PC, nettbrett eller smarttelefon, og tar bare noen minutter.
  2. Skrapdyr bør rapporteres på det elektroniske skjemaet: Rapportér skutt «skrapdyr», her på hjemmesidene, under «Sett & skutt» i hovedmenyen. Skjemaet er kjempeenkelt å bruke, og tar bare ett minutt.
  3. Elg som kommunen vraker og godkjenner som fallvilt (f.eks. pga. sjukdom), bør rapporteres på det elektroniske skjemaet: Rapportér vraket elg (fallvilt), her på hjemmesidene, under «Sett & skutt» i hovedmenyen. Skjemaet er kjempeenkelt å bruke, og tar bare ett minutt.

Hvis dere følger disse rapporteringsrutine og rapporterer på internett, trenger dere ikke å sende inn noen papirskjemaer til kommunen eller til Sørli tildelingsområde.