Fellingsresultater elg 2015

Oppsummering av fellingsrapportene viser at det ble skutt totalt 245 elger i Sørli tildelingsområde i 2015.

Av dette var 44 % kalv, 20 % eldre okser (2,5-år og eldre) og 8 % eldre ku. Andelen hanndyr (inkludert kalv) i uttaket var 64 %, mens andelen hunndyr var 36 %.

En oppsummering av fellinger per utmarkslag for elgjakt for perioden 2013–2015, som er de tre første årene i gjeldende bestandsplan, finner du her:

Tilbakemelding på sum fellingsresultater 2013-2015

I tillegg finner du mer informasjon om sett og skutt elg for hvert enkelt jaktfelt i Sørli tildelingsområde på hjorteviltregisteret.no