Høring – Handlingsplan for viltforvaltning 2017-20

Viltnemda i Lierne kommune har lagt ut handlingsplan for viltforvaltning 2017-20 ut til høring. Høringsfrist er 10. oktober 2016. Høringsdokumenter finner du på Lierne kommunes hjemmesider: www.lierne.kommune.no

Sørli tildelingsområde bør vurdere om vi skal sende inn høringsinnspill til kommunen. Styret i Sørli tildelingsområde ønsker derfor innspill fra grunneiere og jegere i tildelingsområdet på om det er noe vi bør ta opp. Send i så fall innspill til: Tord Åberg, tlfnr. 900 484 79, e-post: tord@fjellstyrene.no eller Kåre Totland, tlfnr. 979 57 476, e-post: kaaredt@online.no. Vi ønsker innspill innen 2. oktober for å kunne styrebehandle innspillene og utarbeide en uttalelse.

For øvrig har alle anledning til å sende inn egne høringsuttalelser direkte til kommunen, uten å gå veien om tildelingsområdet.