Hvor gamle er elgkuene i Sørli?

Sørli tildelingsområde og fjellstyrene i Lierne samarbeider om et enkelt prosjekt på aldersbestemmelse av elgkuer 2,5 år og eldre. Formålet er å få et grovt anslag (estimat) på aldersfordelingen hos elgkuene i Sørli.

31 skutte elgkuer ble aldersbestemt i 2018 og 2019 . Dette utgjorde 42 % av totalt antall skutte elgkuer (73 stk.).

Håkon Totland har sammenstilt resultatene her: Aldersbestemmelser elg 2018-2019.

OBS ved tolkning av resultatene! Husk at vi ikke har aldersbestemt alle elgkuer i bestanden (dvs. både levende og skutte). Vi har bare data fra skutte elgkuer, og faktisk bare fra 42 % av de skutte. 31 elgkuer utgjør således bare en liten andel av den virkelige bestanden. Derfor må resultatet betraktes som et grovt estimat (grovt miniatyrbilde) på den virkelige aldersfordelingen i bestanden.

Dette er likevel en god start, og med litt større deltakelse fra jaktlaga, kan videreføring av aldersbestemmelse gi nyttig informasjon om elgstammen i Sørli i framtiden.