Fangstrapportering bever

Fellingstillatelser bever går gjennom Sørli tildelingsområde, og Sørli tildelingsområde skal derfor rapportere fellinger til kommunen etter endt jaktsesong.

Alle utmarkslag for elgjakt i Sørli tildelingsområde bes derfor rapportere antall felte beverer fordelt på voksen/unge og kjønn innenfor sitt geografiske område på sms til Tord, tlf.nr. 90048479, innen fredag 29.5, kl 12.