Fellingsresultat bever 2014/2015

Det ble innrapportert fire stk felte beverer i sesongen 2014/2015. Disse fordelte seg slik på alder og kjønn: på 2 stk voksne hanndyr, 1 stk voksent hunndyr og 1 stk unge hunndyr.

Fellingene fordelte seg slik på utmarkslag for elgjakt:

  • Inderdalen I: 2 stk
  • Nordli fjellstyre: 2 stk (Muru)