Elgstammen i Sørli tildelingsområde 2015

Snart er det årsmøte i Sørli tildelingsområde, og årsmøtet har som en fast post på programmet å evaluere elgstammen og utarbeide anbefalinger om fellingskvoter for kommende sesong til styret.

Vedlagt ligger en kort rapport som oppsummerer sett-elgskjemaene og slaktevektskjemaene som jaktlagene har levert inn. Alle utmarkslag for elgjakt i Sørli tildelingsområde oppfordres til å gjøre en vurdering av statusen for elgstammen og komme med innspill og ønsker om kommende sesongs fellingskvoter.

Rapporten finner du her: Elgstammen i Sørli tildelingsområde 2015