Innkalling til årsmøte 2016

Årsmøte i Sørli tildelingsområde blir den 29. mars, kl 19.00 på Sørli samfunnshus. Hvert utmarkslag for elgjakt kan møte med en representant hver.

Årsmøtedokumenter finner du under «Organisasjon» i hovedmenyen.