Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Her er en nyhetsak fra Skogbrukets kursinstitutt:
Undersøkelser viser til dels mye bly i noen prøver av omsatt hjorteviltkjøtt. Mattilsynet står hardt på for å redusere denne potensielle helsefaren. Når viltbehandlingsanlegg og andre ikke vet om det er brukt blyfritt prosjektil, skjærer de nå godt (10 cm) rundt skuddkanalen og trekker det fra beregnet slaktvekt og oppgjør.

Skogkurs er av Mattilsynet bedt om å endre Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt, slik at det nå blir anført på erklæringsblanketten om dyret er skutt med blyholdig prosjektil. Nye erklæringsblanketter er trykt opp der det skal krysses av for dette.
Gamle erklæringsblanketter kan fortsatt brukes, men det skal der anføres på ledig tekstlinje nederst å framsida om dyret er skutt med «Blyholdig prosjektil» eller «Ikke blyholdig prosjektil»