Innsamling av slakteavfall fra elgjakta

Innsamling av slakteavfall fra elgjakta i 2015 ble en suksess. Over 6 tonn med smårovviltmat ble tatt ut av skogen og gjenbrukt som åte i forbindelse med jakt og fangst. Fellingsbørsen for smårovvilt i sesongen 2015/16 viser rekordfangster, noe som tyder på at tiltaket har effekt.

Jakt i Lierne ønsker å gjenta tiltaket også under årets storviltjakt, og er selvfølgelig avhengig av at elgjaktlagene tar jobben med å få fraktet innmaten ned til frysecontainere. Litt om det praktiske:

  1. Frysecontaineren står på samme plass som i fjor, ved Liskifer, og settes i drift før 25. september. Det står også en container under paraplytaket på Lierne Tre i Nordli.
  2. Alle jaktlagene skal ha fått utdelt noen plastsekker, merkelapper og strips før jakta. Det blir lagt ut et lager av sekker, lapper og strips ved containeren, som jaktlagene kan ta av etter behov videre utover jakta (sekkene er kostbare, så det er viktig at de blir brukt til formålet).
  3. Vi ønsker at alt av innvoller og vom uten innhold tas med ned. Stikk hull på vomma og trykk ut det meste av innholdet. Det er ikke nødvendig å skylle ut alt.
  4. Sekker med slakteavfall plasseres i ÅTM kapellhenger ved frysecontaineren.
  5. Fra store dyr ønsker vi at innholdet fordeles på to sekker – for å gjøre sekkene mer håndterbare.
  6. NB!! Slakteavfall fra elg som skal kontrolleres for CWD skal ikke legges inn i hengeren eller containeren før en har fått resultatet fra prøven. Dette må jaktlagene selv sørge for rutiner på.

Har du behov for åte utover høsten/vinteren, er det bare å ta kontakt med en av grendekontaktene i prosjektet Jakt i Lierne for utdeling fra container.

Les mer om prosjektet på jaktilierne.no