Rapportering av sett-elg, slaktevekter, «skrapdyr» og fallvilt

Her er en huskeliste over hva som skal rapporteres under og etter endt jakt.

1. Sett elg og skutt elg

Sett elg skal registreres elektronisk på settogskutt.no. Dette kan enkelt gjøres fra PC, nettbrett eller smarttelefon.

2. Slaktevekter

Slaktevekter skal registreres elektronisk på settogskutt.no. Dette kan enkelt gjøres fra PC, nettbrett eller smarttelefon.

Slaktevekt er dyrets vekt uten innvoller, skinn, hode, blod og leggbein. Skuddskadet kjøtt skal regnes med. Hele dyret skal veies og vekta skal registreres med 1 kg nøyaktighet.

3. «Skrapelg»

Skrapdyrordningen er en intern ordning i Sørli tildelingsområde. «Skrapdyr» er mindreverdige dyr under bestemte vektgrenser: kalv<40 kg, voksen okse <165 kg og voksen ku <150 kg. Registrering av skrapdyr gjøres her: Registreringsskjema «skrapdyr».

NB! I settogskutt.no skal sett elg og slaktevekter fra slike dyr registreres med faktisk alder og kjønn.

4. Fallvilt (elg som er vraket av Lierne kommune)

Noen ganger felles elg som er sjuke eller skadet fra før og som ikke er menneskemat. Hvis et jaktlag har felt en slik elg og ikke vil ta den på sin kvote, skal kommunen overta det som fallvilt. Fallvilt skal ikke gå på jaktlagets kvote, og fellinger og slaktevekter av slike dyr skal derfor ikke registreres i settogskutt.no. Lierne kommune fører et eget register over fallvilt. Sørli tildelingsområde ønsker likevel å holde oversikt over felt fallvilt i tildelingsområdet, for å kunne oppklare eventuelle misforståelser rundt fellinger. Derfor ønsker Sørli tildelingsområde at fallvilt registreres her: Registreringsskjema fallvilt.

5. Rapporteringsfrist

Frist for jaktlagene å rapportere er 5 dager etter at jaktlaget har avsluttet jakta for sesongen.