Fellingsrapport rådyr 2017

Fellingsresultat for rådyr i Sørli tildelingsområde 2017:

2 stk voksen hann, 1 stk voksen hunn og 1 stk kalv. Totalt 4 dyr.