Fortsatt forbud mot utlegging av slikkesteiner til hjortedyr

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) som trådte i kraft 11.07.2016 gjelder fortsatt.

Forskriftens § 6 har forbud mot å legge ut slikkesteiner til hjortedyr i Nord-Trøndelag fylke. Det kan også nevnes at § 5 har forbud mot import, salg, kjøp og bruk av luktestoff fra hjortedyr fra land med CWD.

Les forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913