Årsmøte 2020

Styret i Sørli tildelingsområde innkaller utmarkslagene for elgjakt i Sørli tildelingsområde til årsmøte i Sørli tildelingsområde tirsdag den 8. september 2020, kl. 18.00, på Sørli samfunnshus. Hvert utmarkslag for elgjakt kan møte med én (1) representant. I tillegg kan medlemmer av styret møte som observatører.

Møteinnkallelse er sendt ut på mail til hver representant.