Årsmøte 2021

Årsmøtet for Sørli tildelingsområdet holdes på Sørli Samfunnshus torsdag 3 juni kl 1800. Hvert utmarkslag for elgjakt kan møte med én (1) representant. I tillegg kan medlemmer av styret møte som observatører.

Det er viktig at det møter en representant fra hvert utmarkslag for elgjakt. Har ikke registrert
kontaktperson anledning, bør man sende en annen representant med fullmakt.