Hjortejakt

Sørli tildelingsområdet fikk tilsendt fellingstillatelse for hjort dagen før oppstart av hjortejakta 2021. For å la jaktvaldene ha mulighet til å komme i gang med jakt raskest mulig ble det kalt inn til styremøte 1 september. Med mål om å organisere jakta samt informere jaktlederne om fellingstillatelsen.

Fellingstillatelsen for Sørli tildelingsområde for 2021 er:

Voksen Hanndyr (1 ½ år og eldre): 3

Voksen Hunndyr (1 ½ år og eldre): 3

Kalv ( ½ år) :1

Alle jaktvald er informert om dette via telefonsamtale fra en av styrets medlemmer 1 september.

Ta kontakt med din jaktleder for informasjon før jakt iverksettes.

Styret