Endringer for jaktårene 2023 og 2024

Som et ledd i å oppnå målene i forvaltningen av elgstammen ble STO anmodet om å endre bestandsplan for 2023 og 2024

Anmodningen gikk ut på følgende

  1. Dyr på 1,5 år og eldre tas ut like store andeler hunndyr som hanndyr
  2. Begrensning på uttak av eldre okser med mer en 12 spir frem til 10 okt
  3. Ikke økende elgbestand i nærmeste fremtid

Årsmøtet valgte å gå for en fredning av okser med mer en 8 spir med det grunnlag at 12 spirsgrense som var anmodningen ikke ville gi den ønskede effekten.

Ut fra anmodningen og vedtak i årsmøtet ble ny bestandsplan vedtatt og godkjent med disse rammene for årlig avskytning

  1. Fordeling på alder skal være 40 % kalv og 60 % voksne dyr (1,5 år eller eldre)
  2. Det kan felles maks 50% okse av voksne dyr (1,5 år eller eldre)
  3. Okser med mer enn 8 spir fredes frem til 10. oktober.