Aldersbestemmelse

Her er en oversikt over alder på de dyr som er sendt inn. Jaktleder har fått tilsendt på mail hvert enkelt lags oversikt over innsendt tenner. Fra i år blir innsendingen av tenner koordinert av kommunen og vi vi få en samlet oversikt over alder. Vi vil få en oversikt over et større område og ha et bedre grunnlag for å si noe om vår felles elgstamme. Viktig at alle lagene har et system og en oversikt slik at vi får sendt inn så mange tenner som mulig.

Gjennomsnittsalder samlet