God måloppnåelse for bestandsplan for elg 2013–2016

Elgjaktsesongen 2016 nå ferdig, og det betyr at Sørli tildelingsområdes bestandsplan for elg 2013–2016 er er ved veis ende. Planen hadde bl.a. mål om alder- og kjønnsfordeling i jaktuttaket. Oppsummering av alle felte elger gjennom hele bestansplanperioden viser at Sørli tildelingsområde nådde målene med god margin.

Fellingsresultater etter endt bestandsplanperiode 2013–2016