Elgjakt til jul, men ingen jakt på hjort

Lierne kommune har vedtatt ny Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Lierne kommune. Forskriften trådte i kraft 09.05.2017.

Nytt er bl.a. at jakttiden for elg er utvidet til 23.12. og at det er åpnet for jakt på hjort i området nord for Havdalsvatnet og Portfjellet. Det betyr at det ikke ble åpning for jakt på hjort i Sørli tildelingsområde (STO) slik vi søkte om. Begrunnelsen for avslaget er at det er registrert for få sette hjort i settogskutt.no for Sørli tildelingsområde til at man kan åpne for jakt.

Les hele forskriften: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2017-05-09-583